Bestelformulier back-up online

easyPOS Back-up Online.

Bestelformulier.

easyPOS Back-up Online:

 • bestaat uit 2 diensten gebaseerd op geavanceerde Backup-over-IP-technologie. Met easyPOS Back-up Online worden je bestanden automatisch opgeslagen via internet. Vervolgens worden de bestanden veilig bewaard op een dataserver van easyPOS software. Indien er onverhoopt iets misgaat met o.a. je harde schijf, kun je probleemloos verder werken nadat je al je bedrijfsinformatie via internet hebt teruggehaald;
 • easyPOS Back-up Online is beschikbaar voor PC’s en voor servers;
 • maximale opslagcapaciteit: 5 Gb;
 • opslagruimte voor alleen software van easyPOS op betreffende PC of kassa. (Map \epsw) (Eigen documenten via map \epsw \buonline-documenten);
 • opgeslagen gegevens worden 90 dagen bewaard; wij adviseren je om ook op andere media back-ups te maken; dit is o.a. nodig aangezien het verplicht is om gegevens tot 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst;
 • het terugzetten van gegevens geschiedt uitsluitend door easyPOS software. Het 1e uur support is gratis, overige uren worden berekend;
 • de Fair Use Policy wordt gehanteerd, zodat easyPOS software bij geconstateerd misbruik of oneigenlijk gebruik maatregelen mag en zal treffen om deze misstanden te stoppen en verder te voorkomen;
 • easyPOS software biedt deze dienst en de bijkomende werkzaamheden aan volgens “Best effort”.

 

Werkwijze bestelling:

 1. Vink aan welk(e) artikel(en) je wilt bestellen;
 2. Lees de overeenkomst door en vul je betaalgegevens in voor automatische incasso;
 3. Klik na controle op akkoord overeenkomst/SEPA-machtiging (automatische incasso);
 4. Lees de huurvoorwaarden voor easyPOS Backup Online door en vul je gegevens in;
 5. Na het controleren van je gegevens, geef onderaan akkoord op de huurvoorwaarden;
 6. Klik op ‘Verstuur mijn bestelling’. Je ontvangt een kopie van je bestelling per e-mail.

  Bestelformulier

  Ja, ik bestel:

  easyPOS Back-up Online voor 1e PC of kassa, max. 5 Gb. Prijs € 15,00 per maand

  easyPOS Back-up Online voor iedere extra PC of kassa, max. 5 Gb. Prijs € 10,00 per maand

  easyPOS Back-up Server voor iedere extra server, maximaal 10 Gb. Prijs € 35,00 per maand en voor iedere 10 Gb extra, wordt € 5,- per maand gefactureerd

  easyPOS Back-up Online kwartaal Hard copy op DVD. Abonnement: 1x per 3 maanden, u ontvangt per post DVD met backup. Prijs € 7,50 per maand


  easyPOS software en te

  (degene die met easyPOS software deze overeenkomst afsluit, verder te noemen de contractant)

  komen overeen dat:

  1. de contractant en haar medewerkers zelf bepalen welke gegevens via easyPOS Back-up Online worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd. easyPOS software heeft geen kennis van deze gegevens. Derhalve is en blijft de contractant zelf verantwoordelijk voor de door haar ingevoerde gegevens. easyPOS software is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit de door de contractant ingevoerde gegevens. De contractant vrijwaart easyPOS software voor aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op easyPOS software zouden kunnen verhalen, voorzover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat door de contractant van easyPOSBackupOnline is gemaakt.

  2. easyPOS software niet gehouden is de juistheid en volledigheid van de opgegeven gegevens te controleren en is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van door de contractant aangeleverde onjuiste en/of onvolledige data;

  3. deze contractant tot wederopzegging een incassomachtiging aan easyPOS software verleent;

  4. het maandelijks af te schrijven bedrag bedraagt € (excl. BTW);

  5. de afschrijving heeft betrekking op de maandelijkse bijdrage voor easyPOS Back-up Online;

  6. het rekeningnummer waarvan afgeschreven wordt, betreft bij de ten name van

  7. deze contractant kan het afgeschreven bedrag binnen 5 werkdagen na afboeking terug laten boeken;

  8. het overeengekomen bedrag zal iedere eerste werkdag van de maand worden afgeschreven;

  9. prijzen kunnen jaarlijks met de inflatiecorrectie worden aangepast (in maart);

  10. de incassomachtiging kan door deze contractant schriftelijk worden opgezegd.

  Ik ga akkoord met bovenstaande overeenkomst/SEPA-machtiging(verplicht)
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Voorwaarden huurovereenkomst easyPOS Back-up Online

  - betaling via automatische incasso;
  - onderhoudscontract is verplicht (is al bij de prijs inbegrepen);
  - minimale contractduur is 1 jaar;
  - software werkt met een key die 2 x per jaar verlengd dient te worden;
  - de prijzen worden jaarlijks met de inflatiecorrectie aangepast (in maart);
  - opzegtermijn, na de minimale contractduur, is 2 maanden en er dient schriftelijk opgezegd te worden.


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Installatie en instructie
  De easyPOS software wordt voor je klaargezet om te downloaden. Je kunt de installatie geheel zelfstandig uitvoeren.
  Wil je toch van onze installatiediensten gebruikmaken, dan kan dat op basis van: - uurtarief support-engineer € 72,50 - voorrijkosten (dit verschilt per regio € 37,00 tot € 149,00)
  Prijzen : genoemde prijzen zijn excl. BTW. Levertijd : in overleg. Levering : volgens de FENIT-Voorwaarden. Garantie : 3 maanden all-in. Onderhoud zit al bij de huurprijs inbegrepen. Betaling : via automatische incasso.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ondertekening bestelling, automatische incasso (SEPA) en huurvoorwaarden

  Zoek hier je kvk-nummer online

  Tip: wanneer je geen datum kunt selecteren, vul in jjjj-mm-dd


  Ik heb de huurvoorwaarden voor easyPOS Back-up Online gelezen en ga hiermee akkoord (verplicht)