AVG per 25 mei 2018

Bereid je voor op wijzigingen in privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Wat kan ik doen?
Als ondernemer kun je nu alvast stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Om je hierbij te helpen, verwijzen wij je door naar de Autoriteit Persoonsgegevens. AP heeft voor jou de 10 belangrijkste stappen op een rijtje gezet. Verder zijn in het grote AVG-dossier op de website van de AP de antwoorden te vinden op veel gestelde vragen.

  1. Website RijksoverheidHandleiding Algemene verordering gegevensbescherming (AVG)
  2. Website Autoriteit Persoonsgegevens (AP):
    In 10 stappen voorbereid op de AVG

    en De AVG in een notendop

easyPOS software geeft geen advies omtrent de specifieke implementatie van de AVG in jouw bedrijf omdat het hier juridische zaken betreft. Verder dient de verantwoordelijkheid van de verzameling, verwerking, bewaren en toepassingen van persoonsgegevens binnen het eigen bedrijf beschreven te worden. Onze ervaring is dat dit voor iedere onderneming verschillend is afhankelijk van het winkelconcept.

AVG easypos software