Ondertekening Verwerkersovereenkomst

Verplichte maatregel AVG

Vaststellen van een Verwerkersovereenkomst met easyPOS software is een verplichte maatregel bij verantwoordingsplicht Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waarmee je aan jouw verantwoordingsplicht voldoet wanneer je persoonsgegevens verwerkt binnen je organisatie. Onder andere het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten.

Als onderdeel van dit register ben je ook verplicht om een aantal onderwerpen vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst met alle derde partijen (verwerkers) die je opdracht geeft tot het verwerken van persoonsgegevens. Een dergelijke overeenkomst noemt men een ‘Verwerkersovereenkomst’ (zie artikel 28, lid 3 van de AVG).

In de Verwerkersovereenkomst staan:

  • Het onderwerp en de duur van de gegevensverwerking.
  • De aard en het doel van de gegevensverwerking.
  • Het soort persoonsgegevens.
  • De categorieën van betrokkenen.
  • De rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Met een verwerkersovereenkomst sluit je onder andere uit dat een andere partij de persoonsgegevens voor eigen doelen mag verwerken. Je mag alleen derde partijen (verwerkers) inschakelen die voldoende garanties bieden dat zij aan de wettelijke vereisten voldoen.

easyPOS software (verwerker) is daarom verplicht om met alle easyPOS gebruikers (verwerkingsverantwoordelijke) een verwerkersovereenkomst vast te stellen. Dit omdat wij voor jou een derde partij zijn die in opdracht persoonsgegevens verwerkt of mogelijk gaat verwerken in de toekomst.

Wij willen je daarom vriendelijk vragen om de opgestelde verwerkersovereenkomst door te lezen en digitaal te ondertekenen (per omgaande maar uiterlijk voor 25 mei 2018).

Klik hier om de Verwerkersovereenkomst te lezen / downloaden

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens (AP)