Updates easyRelatieWindows


Overzicht wijzigingen easyRelatieWindows t/m V5.10 Revisie 007

Wijzigingen V5.10 R007   (t/m 04-05-2023):

 • Nieuwe runtime van Java is toegevoegd voor betere ondersteuning met Windows-10 en 11.
 • Nieuwe connector voor MySQL is toegevoegd voor betere ondersteuning met Windows-10 en 11.
 • Versturen van email-berichten via TLS-Versie-1 is ook weer mogelijk.

Wijzigingen V5.10 R006   (t/m 17-06-2019):

 • Update van de runtime van Java (Versie 1.8) is toegevoegd voor betere ondersteuning met Windows-7/8 en Windows-10.
 • Betere ondersteuning voor MacOs en Windows-10 in verband met het tonen van bepaalde pop-up schermpjes in de achtergrond.
 • Het schermpje bij het invoeren van inforegels van een relatie is nu qua grootte afhankelijk van de resolutie van het beeldscherm.
 • Idem voor het openen van een brief, opgeslagen selectie of importbestand.
 • Tijdens het omnummeren van een relatie kon er een foutmelding tevoorschijn komen, wanneer een oud relatienummer werd gebruikt.
 • Mogelijkheid om via instellingen een andere omschrijving toe te kennen aan de rubriek ‘Fax’. (B.v. ‘Mobiel’).
 • Betere zins- en woordenafbreking tijdens invoeren inforegels.
 • In het zoekscherm voor de relaties wordt nu ook de omschrijving van de titelcode vermeld, zodat het meteen duidelijk is of het om een heer of mevrouw gaat.
 • Bij het versturen van een e-mail wordt nu ook TLS 1.2. ondersteund.

Wijzigingen V5.10 R005   (t/m 29-05-2017):

 • Nieuwe runtime van Java is toegevoegd voor betere ondersteuning met Windows-7 en Windows-8.
 • Bij gebruik van een tweede scherm worden de pop-up schermpjes voortaan ook op het tweede scherm weergegeven.
 • Er is een nieuwe pdf-handleiding toegevoegd in het help-onderdeel.
 • Tijdens het afdrukken van een overzicht op de printer kan nu ook een paginanummer worden gekozen, zodat b.v. alleen de laatste pagina is af te drukken.
 • Wanneer een e-mailing werd verstuurd met een brieftekst i.p.v. een emailtekst die via de email-editor was gemaakt, dan werden niet altijd alle e-mails verstuurd.
 • Wanneer er in de achtergrond werd gemailed met een x-aantal mails per minuut dan werd het aantal per minuut niet altijd gehaald. Uiteindelijk duurde het mailen langer.
 • Bij exporteren van relaties naar er-relaties.txt werd de omschrijving van de aanheftitel niet altijd goed weggeschreven.
 • De sortering “Op infocode” bij het raadplegen van relaties werkte nog niet naar behoren.

Overzicht wijzigingen easyRelatieOnline t/m 24-01-2018

Log in op je account en bekijk de laatste wijzigingen/updates van easyRelatieOnline aan de rechterzijde op de Homepage (klik hier om in te loggen op je account).