Updates easyVorasWindows


Overzicht wijzigingen easyVorasWindows t/m V7.10 Revisie 025

Wijzigingen V7.10 R025  (t/m 07-09-2023):

 • Uitbreiding van geheugenparameters voor gebruik van Java.
 • Mogelijkheid om transparante afbeeldingen te koppelen en door te sturen naar easyPosOnline en webshop.
 • Ondersteuning voor afbeeldingen in het webp-formaat.

Wijzigingen V7.10 R024  (t/m 28-02-2023):

 • Nieuwe runtime van Java is toegevoegd voor betere ondersteuning met Windows-10 en 11.
 • Nieuwe connector voor MySQL is toegevoegd voor betere ondersteuning met Windows-10 en 11.
 • Let op! Deze versie kan alleen nog worden gebruikt op een 64-bits systeem van Windows of MacOs.
 • Ook kan deze versie niet meer communiceren met een versie van easyPosWindows waarbij een MySql-4 is geïnstalleerd.
 • De automatische pdf-overzichten werden via achtergrondtaken niet altijd goed gemailed.
 • Via Balas is het ook mogelijk om op collectie-nummer in te lezen.
 • Bij inventarisatie is het nu ook  mogelijk om op bestelcode in te lezen.
 • Via Transacties-Serie is het nu ook mogelijk om alleen de volgnummers met een voorraad ongelijk aan nul te selecteren.
 • Het aantal posities van de valuta in Inkoopplan is uitgebreid van 3 naar 4 stuks.

Wijzigingen V7.10 R023  (t/m 20-10-2022):

 • Via Transacties-Serie is het nu ook mogelijk om de minimum en maximum voorraad in te stellen.
 • Sommige email-providers blokkeren de mails als deze niet van een geldig “van-email-adres” komen. Wanneer tijdens de communicatie met de kassa’s een mail wordt gestuurd met het eindverslag, dan kan nu eventueel het “van-mail-adres” worden ingesteld, zodat deze mail niet meer wordt geblokkeerd.
 • De rubriek “Tonen webshop” is voortaan altijd zichtbaar, wanneer easyVorasWindows is gekoppeld met easyPosOnline.
 • Op het overzicht van Balas werden de eindtotaal-regels soms dubbel geteld.
 • Er is een optie toegevoegd om foto’s / afbeeldingen automatisch in te lezen vanuit een bepaalde map of via Fashion Cloud (internet), zodat deze niet meer handmatig bij een volgnummer toegevoegd hoeven te worden. Ook per volgnummer is dit mogelijk.
 • Sommige extra schermpjes (b.v. extra eigenschappen) die op een tweede monitor werden geopend, verschenen niet meer als het programma daarna op een computer met één monitor werd geopend.
 • Bij het inlezen van een edi-ORDER bericht zijn extra opties toegevoegd voor het inlezen van de inkoopprijs.
 • Bij het inlezen van een edi-PRICAT bericht kan nu eventueel gekozen worden om geen nieuwe volgnummers te maken wanneer het ean-nummer al in easyVorasWindows bestaat bij een andere leverancier. Ook kunnen nu bepaalde segmenten worden overgeslagen.
 • Nieuwe handleiding in PDF beschikbaar.
 • Via de optie “Foto’s Importeren” kunnen automatisch vanuit een CSV-bestand of via de API van FashionCloud foto’s worden toegevoegd aan een volgnummer.
 • Extra indeelvelden toegevoegd voor het aanpassen van de aanvullijst op basis van de verkopen.
 • Mogelijkheid doorsturen van interfiliaal/pick-bonnen naar de ScanApp Handterminal.
 • Mogelijkheid om een edi-flat-file om te zetten naar een standaard Pricat bestand, zodat die ook is te verwerken.
 • Via de module Orderwriter kan nu ook een pakbon worden verwerkt en kunnen sales en inventory-berichten per filiaal worden verstuurd.
 • Bij het raadplegen van de verwerklijst van de kassa’s kan nu gekozen worden om de verkoopregels met een voorraad kleiner dan nul niet meer af te drukken.
 • Mogelijkheid afdrukken en programmeren met Rfid labels.
 • Het afdrukken van de aanvullijst oop basis van verkopen kan nu ook gesorteerd op “Leverancier/bestelcode”
 • Bij het afdrukken van overzichten werkte de indeelvelden “#MB” en “MBOMS” niet altijd goed.
 • Bij het raadplegen van overzichten en Transacties-Serie kan er nu ook op de overige extra eigenschappen worden gefilterd.
 • Er is een extra overzicht op te vragen van de voorraad met daarop de eventuele actieprijzen.
 • Optioneel is er een onderdeel toegevoegd om via een transportbon verzendingen naar de filialen te sturen welke deze dan als ontvangst ingeboekt moeten worden.
 • Bij leveren op een ordernummer wordt nu gecontroleerd of de inkoopprijs nog hetzelfde is als toen de order werd gemaakt. Indien afwijkend, dan heeft men de keuze om tegen de inkoopprijs van de order te leveren.

Wijzigingen V7.10 R022d  (t/m 28-07-2020):

 • Nieuwe runtime van Java is toegevoegd voor betere ondersteuning met Windows-8 en -10.
 • Diverse verbeteringen in de koppeling met Orderwriter (Nyon).
 • Bij het raadplegen van “aantallen<0” werden in het geval van filialen toch regels met aantallen>0 meegenomen.
 • Mogelijkheid om Verkoopprijs-3 te selecteren bij het invoeren van handmatige verkopen.
 • Wanneer het aantal pixels wordt aangepast voor het versturen van de gegevens naar easyPOSOnline (Cloudify) dan worden voortaan de foto’s opnieuw aangemaakt. (Mits het product ook opnieuw wordt verstuurd).
 • Extra selecties op “Verkoopprijzen” en “Tonen webshop”bij Transacties – Series aanpassingen en mogelijkheid om alleen de bestelcode deel-1 aan te passen, zonder dat deel-2 wordt aangepast.
 • Bij het afdrukken van etiketten kan nu ook eventueel het eerste EAN-Nummer op het etiket worden ingedeeld.
 • Verbetering van versturen gegevens naar de ‘internetwinkel’.
 • Controle verbeterd op niet dubbel communiceren via easyConnect.
 • Mogelijkheid om ‘Tonen webshop’ te negeren bij bijwerken volgnummes via EDI pricat-berichten.
 • Bij de algemene importer kan de bestelcode nu ook tot 50 posities worden ingelezen.

Wijzigingen V7.10 R021  (t/m 19-02-2020):

 • De extra actieprijzen worden nu ook naar easyPosOnline gecommuniceerd.
 • Bij het inlezen van een Edi-Orderbericht of Edi-Pakbon kan nu een eventueel afwijkend ILN-Nummer bij de instellingen worden ingevuld zodat bij bepaalde leveranciers niet steeds een ander ILN-Nummer ingevuld hoeft te worden.
 • Er zijn extra overzichten toegevoegd voor het raadplegen van de T-Limiet (aantal verwacht te bestellen) en de Opbrengst (Brutowinst – Inkoopwaarde van de huidige voorraad).
 • De extra eigenschappen zijn uitgebreid tot 40 stuks en 200 tekens. Langere omschrijvingen van een eigenschap met zoekscherm worden met een tooltip in het zoekscherm weergegeven.
 • Bij het koppelen van een kleine foto aan een volgnummer wordt deze voortaan niet meer ‘opgeblazen’naar de ingestelde grootte bij instellingen, zodat de afbeelding ‘niet korrelig’ wordt.
 • Bij het inlezen van een algemeen importbestand kunnen nu ook de extra eigenschappen 14 t/m 40 worden ingelezen.
 • Diverse verbeteringen in de Nyon Orderwriter koppeling.
 • Bij de Nyon Orderwriter is het nu mogelijk om per leverancier op te geven of er een sales-rapport en/of inventory-rapport gemaakt moet worden. Ook is het mogelijk om deze rapporten voortaan automatisch tijdens de communicatie aan te maken en te versturen, zodat het niet meer handmatig hoeft.
 • Bij het koppelen van een foto aan een volgnummer kan de foto nu eventueel van te voren worden ‘gedraaid’.
 • Bij het exporteren van de verkoopbonnen via EVW-Cloudify worden voortaan ook de betaalregels meegestuurd.
 • Bij het exporteren van Edi-Voorraad kan i.g.v. filialen nu gekozen worden welk filiaal moet worden weggeschreven en of het in één gezamenlijk bestand moet worden weggeschreven.

Wijzigingen V7.10 R021  (t/m 17-09-2019):

 • Als bij het verwerken van de kasmutaties het bonregelnummer onjuist is, verschijnt er een foutmelding. Deze foutmelding is uitgebreid met het id van de bonregel in easyPOS zodat de verminking sneller kan worden gevonden.
 • Bij het raadplegen overzichten zijn indeelvelden toegevoegd voor afdrukken extra actieprijzen en begin/einddatum.
 • Bij het exporteren van de volgnummers wordt ook min/max-voorraad en de besteleenheid meegestuurd.
 • Bij Nyon orderwriter aanpassing voor ‘pricat’ en ‘bestanden ophalen’
 • Bij het inlezen van een nieuwe pricat kan een maat opgenomen worden, dit sluit dan aan bij een volgnummer met dezelfde bestelcode, hoofdgroep, artikelgroep, leverancier, maatbalk en kleur.

Wijzigingen V7.10 R021  (t/m 16-07-2019):

 • Bij het inlezen van een algemeen importbestand kunnen nu ook de extra eigenschappen 14 t/m 40 worden ingelezen.
 • De rentabilliteit en omzetsnelheid werd in het volgnummer-scherm niet altijd goed weergegeven als er maar één volgnummer in een serie was.
 • Bij het exporteren van een foto naar easyPosOnline of Dataconnector kwam er soms een grijze streep of achtergrond tevoorschijn.

Wijzigingen V7.10 R021  (t/m 02-05-2019):

 • Nieuwe runtime van Java is toegevoegd voor betere ondersteuning met Windows-7, 8 en 10.
 • Bij invoer van langere invoervelden blijft de cursor nu beter in het invoervak staan.
 • Bij het raadplegen van statistieken met groepering op “filiaal” werd de beginvoorraad niet altijd goed bepaald.
 • Een selectie op “een leverdatum” in combinatie met een voorraad-overzicht ging niet altijd goed.
 • Betere controle op dubbel opstarten van “easyConnect”.
 • De extra actieprijzen worden nu ook naar easyPosOnline gecommuniceerd.
 • De extra eigenschappen zijn uitgebreid tot 40 stuks en 200 tekens. Langere omschrijvingen van een eigenschap met zoekscherm worden met een tooltip in het zoekscherm weergegeven.
 • In de eerste versie van R021 kwam er een foutmelding tijdens het opslaan van een order in Inkoopplan.
 • Bij het inlezen van een Edi-Orderbericht of Edi-Pakbon kan nu een eventueel afwijkend ILN-Nummer bij de instellingen worden ingevuld zodat bij bepaalde leveranciers niet steeds een ander ILN-Nummer ingevuld hoeft te worden.
 • Op MacOs werden sommige pop-up schermpjes tijdens het verwerken van Edi-berichten niet altijd goed weergegeven.
 • Wanneer via de tabel EAN-codes werden ingevoerd, dan werd de “Opslaan-knop” niet automatisch actief, waardoor de EAN-codes niet automatisch werden opgeslagen.
 • Bij de overzichten van de klantentel-informatie kan er nu ook met vorig jaar worden vergeleken.
 • Er zijn extra overzichten toegevoegd voor het raadplegen van de T-Limiet (aantal verwacht te bestellen) en de Opbrengst (Brutowinst – Inkoopwaarde van de huidige voorraad)
 • Het versturen van gegevens naar easyPosOnline (Cloudify) is op een aantal punten aangepast en geoptimaliseerd.
 • Bij het koppelen van een kleine foto aan een volgnummer wordt deze voortaan niet meer “opgeblazen” naar de ingestelde grootte bij instellingen, zodat de afbeelding niet “korrelig” wordt.

Wijzigingen V7.10 R021  (t/m 13-03-2019):

 • Nieuwe runtime van Java is toegevoegd voor betere ondersteuning met Windows-7, 8 en 10
 • Bij invoer van langere invoervelden blijft de cursor nu beter in het invoervak staan
 • Het raadplegen van statistieken met groepering op “filiaal” op beginvoorraad is gecorrigeerd
 • Een selectie op “een leverdatum” in combinatie met een voorraad-overzicht is gecorrigeerd
 • Verbeterde controle op dubbel opstarten van ‘easyConnect’
 • De extra actieprijzen worden nu ook naar easyPOSOnline gecommuniceerd
 • De extra eigenschappen zijn uitgebreid tot 40 stuks en 200 tekens. Langere omschrijvingen van een eigenschap met zoekscherm worden met een tooltip in het zoekscherm weergegeven.
 • Herstel foutmelding tijdens het opslaan van een order in Inkoopplan bij eerste versie van R021
 • Bij het inlezen van een Edi-Orderbericht of Edi-Pakbon kan nu een eventueel afwijkend ILN-Nummer bij de instellingen worden ingevuld zodat bij bepaalde leveranciers niet steeds een ander ILN-Nummer ingevuld hoeft te worden.
 • Optimalisatie diverse pop-up schermen tijdens het verwerken van Edi-berichten bij MacOs
 • Wanneer via de tabel EAN-codes word ingevoerd, dan word de “Opslaan-knop” automatisch actief, waardoor de EAN-codes automatisch worden opgeslagen
 • Bij de overzichten van de klantentel-informatie kan er nu ook met vorig jaar worden vergeleken
 • Er zijn extra overzichten toegevoegd voor het raadplegen van de T-Limiet (aantal verwacht te bestellen) en de Opbrengst (Brutowinst – Inkoopwaarde van de huidige voorraad)

Wijzigingen V7.10 R020  (t/m 13-11-2018):

 • Bij het afdrukken van etiketten wordt de printerkeuze beter weergegeven.
 • Wanneer er een koppeling is met easyPosOnline zal een prijswijziging voortaan meteen naar online worden gestuurd, zonder dat een extra cloudify nodig is.
 • Optioneel kan er nu gekoppeld worden met de Nyon OrderWriter voor invoer van nieuwe producten en orders.
 • Via stamgegevens kunnen er grootboeknummers voor hoofdgroepen, betaalwijzes en btw-codes worden ingevuld voor koppeling met het financieel programma van Yuki.
 • Bij het importeren van een edi-orderbericht kan nu ook gekozen worden om de inkoopprijzen nog met een extra kortingspercentage in te lezen.
 • Bij het wegschrijven van een edi-voorraad-bericht worden eventuele dubbele ean-nummers nu samengevoegd.
 • Diverse verbeteringen in het inlezen en verwerken van gegevens uit de Nyon-Orderwriter.
 • Het is nu mogelijk om de etiket-aantallen, die in easyVorasWindows zijn klaargemaakt, door te sturen naar easyPosWindows, zodat daar de etiketten in het filiaal kunnen worden afgedrukt.
 • Sinds V7.10 R019 kon het voorkomen dat de selectie die in Invas bij Inventarisatie werden gemaakt niet goed meer werden gebruikt.
 • Wanneer via “achtergrondtaken” een overzicht werd gemaakt, dan werd de instelling voor “eerste dag van de week” nog niet gebruikt
 • Bij het opschonen van fotobestanden kan er nu ook een datum worden opgegeven om nieuwere foto’s nog niet te verwijderen
 • Mogelijkheid verwerken van inventarisatie- en interfiliaalbestanden die met de easyPOS ScanApp zijn gemaakt.

Wijzigingen V7.10 R019  (t/m 01-06-2018):

 • Betere ondersteuning voor MacOs en Windows-10 in verband met het tonen van bepaalde pop-up schermpjes in de achtergrond.
 • Bij het inlezen van de theoretische voorraad in Invas kan er nu ook geselecteerd worden op artikelgroep.
 • Wanneer via het onderdeel “Prijswijzigingen” een verkoopprijs of actieprijs werd aangepast, dan werden er geen nieuwe prijskaartjes aangemaakt.
 • Bij het doorsturen van gegevens naar easyPosOnline werd in geval van iOs de bijzondere tekens in een maatbalk-omschrijving nog niet goed doorgestuurd.
 • Bij het maken van een statistiek-overzicht kunnen dag/maand of jaar eventueel worden “vastgezet” zodat bij het opnieuw genereren deze niet automatisch opnieuw worden bepaald.
 • Wanneer het begin van de week op “maandag” wordt ingesteld, dan werkte een periodeselectie op “week” niet altijd goed.
 • Bij het selecteren van een afbeelding kan de lijst met afbeeldingen nu ook in omgekeerde alfabetische volgorde worden weergegeven.
 • In de programmabalk van het programma is het logo voor Teamviewer (Hulp op afstand) toegevoegd voor makkelijker ondersteuning door onze support-afdeling.
 • Bij het raadplegen van “verkopen” kan eventueel gekozen worden voor “Alleen Retour verkopen”. Op het overzicht verschijnen dan alleen de verkopen met een negatief aantal.
 • Via het onderdeel “Transacties – Serie” kan eventueel het merk worden aangepast voor een reeks van volgnummers.
 • De maximale lengte van de bestelcode is uitgebreid van 20 naar 50 posities. Let op! Wanneer er een lange bestelcode is ingevoerd wordt deze nog niet overal op de overzichten afgedrukt en ook wordt deze nog niet naar easyPosWindows gestuurd. Daar wordt nog een maximale lengte van 20 posities gebruikt.
 • Het aantal extra foto’s wat bij een volgnummer kan worden vastgelegd is uitgebreid van 3 naar 9 foto’s. Deze worden middels easyPosOnline (Cloudify) doorgestuurd naar de webserver voor gebruik in een eventueel gekoppelde webshop.
 • Via achtergrondtaken is het nu ook mogelijk om overzichten van klantentellers automatisch aan te maken en via e-mail te verzenden.
 • Bij het raadplegen van de historische gegevens is het nu mogelijk om elke verkoop, levering e.d. apart op te vragen.
 • Bij het selecteren van een foto is het nu mogelijk om deze van te voren naar links of naar rechts te draaien.
 • Het invoeren van de inkoopprijs in een vreemde valuta was afhankelijk van de leverancier. Nu kan deze eventueel ingesteld worden, dat er altijd een inkoopprijs in vreemde valuta moet worden ingegeven.
 • Op het overzicht van de leveranciers kunnen nu ook de velden email, homepage, banknummer en btwnummer worden afgedrukt.
 • Op de overzichten van de klantentellers wordt nu ook het aantal stuks per kassabon afgedrukt.
 • Wanneer in easyVorasWindows is ingesteld dat bij de verwerking van een Online-verkoop een interfiliaalboeking moet worden gemaakt vanuit het magazijn, dan gebeurd dit nu ook meteen in de Online-omgeving, zodat de voorraad, daar meteen “up-to-date” is.
 • Bij het inlezen van een edi-pricat-bericht kan er nu ook gekozen worden om bij bestaande artikelen alleen de prijzen in te lezen. Alle wijzigingen die men achteraf handmatig bij een artikel heeft gedaan worden dan niet meer overschreven door het nieuwe pricat-bericht.
 • Via transacties=serie is het nu ook mogelijk om de kleur en hoofdgroep/artikelgroep aan te passen
 • Bij het inlezen van een EDI-Pricat-bericht zijn 2 extra mogelijkheden toegevoegd voor de kleurvertaling. (Eerste 4 posities automatisch en Segment ZZZ negeren)
 • Bij het verwerken van gegevens uit easyPosOnline kunnen nu ook interfiliaalboekingen automatisch worden verwerkt.

Wijzigingen V7.10 R018  (t/m 10-08-2017):

 • Nieuwe runtime van Java is toegevoegd voor betere ondersteuning met Windows-7, 8 en 10
 • Mogelijkheid toegevoegd voor het uitvoeren van achtergrondtaken. (Alleen in plus-versie) Met deze achtergrondtaken is het mogelijk om opgeslagen macro-overzichten automatisch op een bepaald tijdstip (b.v. eenmaal per week of maand) uit te voeren en door te mailen naar de ingestelde e-mail adressen. Het is dan niet meer nodig om deze handmatig op te starten en te wachten totdat deze gereed zijn. De overzichten staan automatisch in een bepaalde map of in de mailbox
 • Het uitvoeren van een achtergrondtaak kan ook middels een opstartbestand (batch-file) die op een pc of windows-server via taakplanner op bepaalde tijdstippen kan worden gestart. easyVorasWindows hoeft dan niet steeds gestart te zijn
 • Bij het invoeren van een Interfiliaal-advies of Verdeling-vooraf kan er nu ook op doelgroep en/of merk worden geselecteerd
 • Mogelijkheid koppeling met de GfK-FashionScan voor bedrijfsvergelijking
 • In geval van koppeling met de Sport- of Schoenmonitor kunnen de gegevens nu ook per filiaal worden aangeleverd
 • Wannneer easyRelatieOnline in gebruik is en Cloudify, dan is er nu een directe koppeling met de relaties en kunnen deze ook gebruikt worden bij “Verkopen handmatig” en opvragen van de historische verkoopinformatie
 • Bij het verwerken van de Invas-Verschillenlijst werd, in geval van een selectie op een bepaald filiaal, nog geen rekening gehouden met de overige selecties
 • De achtergrond van de tabel “Interfiliaalverdeling-vooraf” was nog compleet grijs, zodat moeilijk te zien was welke regel er geselecteerd was.
 • Het “op nul zetten” van de minimum en maximum voorraad kan nu middels een speciale knop of via “Transacties-Serie”
 • Het afdrukken van het eindtotaal op de verwerklijst van de verkopen (na communicatie) is nu wat meer uitgesplitst, zodat ook het totaal van de ster-artikelen en de “niet omzet-groepen” zichtbaar is
 • Bij het automatisch opstarten van de communicatie kan nu ook een gebruikersnaam worden opgegeven, zodat de automatische communicatie via een RDP-Server niet per ongeluk dubbel kan worden gestart
 • Het automatisch aanmaken van een aanvullijst op basis van de minimum en maximum voorraad is op een aantal punten versneld, waarbij er ook een voortgangsbalk wordt getoond.
 • Op de verwerklijst van de verkopen is nu ook middels de code #KORT_PERC het kortingspercentage in te delen op het overzicht
 • Op het voorraadwaarderings-overzicht werd de gemiddelde inkoopwaarde van de voorraad nog niet juist weergegeven wanneer er een bepaalde einddatum werd opgegeven
 • Er verscheen nog een foutmelding wanneer bij het invoeren van de filiaalverdeling een selectie werd gemaakt op doelgroep
 • Via het onderdeel Transacties – Serie kan er nu ook van een reeks van volgnummers de omschrijving, doelgroep worden aangepast en kan er op een negatieve rentabiliteit worden gefilterd.
 • In het volgnummer-scherm worden nu ook de totalen van alle maten getoond
 • Het is nu via een instelling ook mogelijk om alle “Opzicht-verkopen” te verwerken als verkoop zonder bedrag, zodat de voorraad (tijdelijk) wordt verlaagd. Bij een “Retour-Opzicht” wordt de voorraad dan weer verhoogd. Dit kan handig zijn om de voorraad op een gekoppelde webshop actueel te houden. Let op! Wanneer de instelling wordt aangepast, dienen de reeds uitstaande “Opzicht-verkopen” eenmalig met b.v. Invas afgeboekt te worden van de voorraad om voorraadverschillen achteraf te voorkomen
 • Bij het maken van een overzicht via “Achtergrondtaken” kan er nu ook een afwijkend onderwerp en afwijkend mailbericht worden ingesteld
 • Bij het inlezen van volgnummer via een extern bestand (optioneel) kan er nu ook worden gekozen om een zogenaamd leveringsbestand in te lezen. Op deze manier kan via een CSV bestand op basis van EAN-Nummers gemakkelijk de voorraad worden bijgewerkt
 • Mogelijkheid om automatisch klanten-tellerstanden in te lezen (optioneel)
 • Bij het raadplegen van een voorraad-overzicht kan de einddatum nu ook middels een periode-selectie worden opgegeven, zodat deze ook via macro-overzichten is op te slaan en gebruikt kan worden in een achtergrondtaak-overzicht
 • Tijdens het genereren van een achtergrondtaak-overzicht konden dubbele volgnummers op het overzicht terecht komen, wanneer meerdere overzichten tegelijkertijd werden gegenereerd
 • Het afdrukken van etiketten in landscape op een EPL2 of Clever-printer ging nog niet altijd goed
 • Wanneer er een koppeling is met easyPosOnline middels Cloudify en er is een API-Dataconnector aanwezig, dan is achter de rubriek “Tonen in webshop” een knopje aanwezig waarmee de gegevens volgens easyPosOnline/Dataconnector zijn op te vragen en te controleren
 • Bij het inlezen van EDI-Pakbonnen kunnen nu extra instellingen worden gemaakt om het aantal en het filiaal uit een ander EDI-segment te lezen
 • Wanneer het filiaalnummer werd aangepast tijdens het inlezen van een EDI-Pakbonbericht, dan kwam dit nog niet op de controlelijst
 • Bij het inlezen van een EDI-Pakbon kon het programma blijven hangen wanneer er bepaalde verplichte segmenten niet aanwezig waren in het bericht
 • Bij het inlezen van EDI-Order-berichten kan nu ook het filiaalnummer van bestelling worden aangepast, zoals eerder ook al bij het EDI-Pakbon-bericht kon. Ook kan er een instelling worden gemaakt om de inkoopprijs uit een bepaald segment in te lezen
 • Bij het inlezen van een EDI-Pricat-bericht wordt nu de complete header en de complete eerste lin-regel in het tekstvakt gezet, zodat beter is te bekijken, welke segmenten er aanwezig zijn