Updates easyFinancieelWindows


Overzicht wijzigingen easyFinancieelWindows t/m V7.10 Revisie 011

Wijzigingen V7.10 R011  (t/m 21-06-2024):

 • Update van de runtime van Java (Versie 1.8) is toegevoegd voor betere ondersteuning met Windows-10/11.
 • Versturen van email-berichten via TLS-Versie-1 is ook weer mogelijk.
 • In Chrome, Safari en Edge werden bij het opmaken of tonen van email via de email-editor geen plaatsjes meer weergegeven.
 • De lengte van het email-veld is langer gemaakt.
 • Wanneer er een doorkoppeling met easyRelatieWindows is, dan kunnen de aanmaningen eventueel op een andere infocode worden doorgeboekt.
 • Het saldo van de Kas/Bank wat op het scherm werd getoond klopte niet altijd, wanneer er al met een nieuw boekjaar was begonnen. De boekingen werden wel juist gemaakt.

Wijzigingen V7.10 R010  (t/m 23-05-2019):

 • Update van de runtime van Java (Versie 1.8) is toegevoegd voor betere ondersteuning met Windows-7/8 en Windows-10.
 • Betere ondersteuning voor MacOs en Windows-10 in verband met het tonen van bepaalde pop-up schermpjes in de achtergrond.
 • Het invullen van de betalingsconditie bij een crediteur is verbeterd.
 • Bij het afdrukken, mailen en inboeken van meerdere SEPA facturen wordt de lijst van de facturen voortaan tot een half jaar terug opgebouwd. Oudere facturen worden niet standaard meer in de lijst meegenomen daar deze meestal toch niet meer van toepassing zijn.
 • Bij het doorboeken van factuurregels zonder stuksprijs (maar wel een aantal) naar easyRelatieWindows worden de gegevens nu toch in de inforegel weggeschreven.
 • Bij het definitief maken van een factuur zonder “betreft” werd het factuurnummer nog niet goed in het betalingskenmerk weggeschreven. Bij het overzicht van de verkoopfacturen stond dan nog een factuurnummer “0”.
 • Bij het exporteren van Incasso-betalingen wordt nu ook het factuurnummer in de omschrijving gezet.
 • Op het BTW-formulier werd een 7-cijferig boekstuknummer nog niet goed afgedrukt.
 • Bij het invoeren van een inkoop- of verkoopfactuur wordt achter de BTW-omschrijving nu ook het “Bedrag over” vermeld, zodat dit beter controleerbaar is. Ook wordt deze opnieuw berekend wanneer het factuurbedrag later wordt aangepast.

Wijzigingen V7.10 R010  (t/m 19-01-2018):

 • Nieuwe runtime van Java is toegevoegd voor betere ondersteuning met Windows-7 en Windows-8 en Windows-10.
 • Wanneer er een afwijkend factuuradres was ingevuld bij een debiteur werd deze nog niet afgedrukt op de aanmaning. Wel op de factuur.
 • Wanneer er een koppeling met easyRelatieWindows is, dan wordt er voortaan een inforegel aangemaakt wanneer er een factuur of aanmaning per email naar een debiteur is verstuurd.
 • Bij het raadplegen van definitieve facturen kan er nu ook op factuurdatum worden gefilterd.
 • Bij het invoeren van een factuurregel zonder een stukprijs, kan er nu toch een aantal worden ingevoerd.

Wijzigingen V7.10 R008  (t/m 28-03-2017):

 • Nieuwe runtime van Java is toegevoegd voor betere ondersteuning met Windows-7 en Windows-8.
 • Nieuw onderdeel voor het kunnen aanmaken en verzenden van e-mails met aanmaningen in PDF-formaat.
 • Wanneer een betaling werd ingeboekt waarbij een gedeelte van het bedrag als betalingsverschil werd afgeboekt, dan bleef de factuur ‘open’ staan volgens het zoekscherm met alle openstaande facturen. Op het overzicht van de facturen kwam de factuur niet meer te voorschijn.
 • Ook kon het voorkomen dat reeds betaalde facturen weer ‘open’ kwamen staan wanneer een bestaande afschrift werd aangepast.
 • Bij het invoeren of aanpassen van een memoriaal-boeking kwam na het opslaan de cursor niet meer terug in het boekstuknummer-veld. Hierdoor kon geen nieuwe memoriaal op vaste post worden ingevoerd.
 • Wanneer er een factuurregel wordt gemaakt waarop geen BTW van toepassing is, dan werd er voorheen geen BTW-regel afgedrukt met 0%.
 • Op het overzicht van de definitieve facturen wordt nu ook het definitieve factuurnummer afgedrukt.
 • Bij het maken van een audit-file werden negatieve bedragen nog met een min-teken weggeschreven.
 • Bij het versturen van facturen via e-mail, worden de eventuele foute email-adressen en/of ontbrekende pdf-bestanden eerst in een pop-up venster weergegeven, zodat ze makkelijker te vinden zijn en eventueel nog gecorrigeerd kunnen worden.